Få råd og vejledning af din lokale glarmester

14 May 2020 Lotte Hindsberg

editorial

En af en glarmesters mange opgaver er at udskifte vinduer. Mange tror at det kan de sagtens selv gøre men med mindre du har erfaring med at udskifte vinduer, bør du få en professionel uddannet glarmester til at udføre opgaven.

Det kan være farligt selv at udskifte dem, tænk hvis de falder ud og ned i hovedet på en anden, men ellers er det lige så meget at hvis de ikke er sat i korrekt, vil de ikke holde nær så længe og isolere huset, så godt som de ellers kunne. Det kunne f.eks. være en glarmester i Varde.

Råd og vejledning

Udover det rent håndværksmæssige, hvor du sikre dig at dine nye vinduer bliver sat korrekt i kan du også få råd og vejledning på flere områder. Det kan være i hvilke type vinduer du bør vælge, eller om det er muligt at få nogle andre vinduer i eller om det er muligt at lave et af dem om til en dør ud til haven. 

Men det er det ikke det eneste en glarmester kan råde og vejlede dig i. Som vores boliger bliver bedre og bedre isoleret bliver det mere og mere vigtigere at du husker at lufte ud. Hvor vores boliger tidligere var så dårligt isoleret at der var en naturlig gennemtræk at det ikke var nødvendigt selv at være opmærksom på. Hvis der ikke bliver luftet ud bliver din bolig fugtig og der er grobund for skimmelsvamp.

Det er ikke alene vigtigt at du får luftet ud flere gange om dagen i forhold til skimmelsvamp. 2 gange dagligt skal der være gennemtræk en 5-10 min. men dine vinduers holdbarhed afhænger også af, om der luftes ud. Din glarmester kan vise dig ,hvordan du skal undersøge dine vinduer og udskifte fuger, hvis du opdager at der er revner i.

More articles