Få hjælp til dit alkoholmisbrug

15 November 2019 admin

editorial

Misbrug af alkohol er den mest udbredte form for misbrug af et rusmiddel i Danmark. Faktisk viser nye tal, at mere end en halv million danskere drikker for meget hver uge. Af disse opfylder omtrent 140.000 kriterierne for at kunne betegnes som faktiske alkoholmisbrugere. Nogle alkoholikere er tilsyneladende velfungerende i det daglige, og man kan faktisk godt eksempelvis være kollega med en alkoholmisbruger uden rigtig at mærke til det i det daglige. Men et misbrug vil altid have konsekvenser – både for personen, der har et misbrug og for dennes pårørende. Derfor er det en god idé at søge hjælp til sit misbrug.

En særlig form for rusmiddelmisbrug

Alkoholmisbrug er som nævnt en udbredt form for misbrug, som mange danskere har nært inde på livet – enten fordi de selv drikker for meget, eller fordi nogen tæt på dem gør det. Ligesom de fleste andre former for misbrug kan et misbrug af alkohol komme til udtryk på mange måder, og det er vigtigt at huske, at ikke to mennesker er ens. Derfor vil en misbrugstilstand også sjældent se ens ud hos to mennesker.

Når alkoholmisbrug er så udbredt som det er, skyldes det blandt andet, at alkohol er et enormt tilgængeligt rusmiddel, som frit kan købes i eksempelvis supermarkeder, kiosker og lignende.

Søg alkoholbehandling

Har du et alkoholmisbrug, eller mistænker du, at du har det, bør du søge hjælp hurtigst muligt. Sagen er nemlig den, at jo hurtigere du søger hjælp, jo hurtigere kan du også komme misbruget til livs.

 

Der findes forskellige former for behandling for alkoholisme. En god idé kan være at kontakte et misbrugscenter, som er specialiseret i alkoholbehandling. Hvordan et forløb med alkoholbehandling foregår, vil afhænge meget af den enkelte og dennes behov. Alle kan dog få hjælp til deres alkoholmisbrug og på sigt komme det til livs.

More articles