Få hjælp og støtte til din afvænning med en effektiv alkoholbehandling

02 December 2018 Astrid Pedersen

editorial

Har du gennem årene opbygget et uoverskueligt og alt fortærende overforbrug af alkohol – og kan du se, at din afhængighed og dit misbrug påvirker dine nærmeste, uden at du dog kan se en vej ud af denne situation? Så bør du overveje et behandlings ophold, hvor du én gang for alle kan blive misbruget kvit.

Få kvalificeret alkohol hjælp i trygge omgivelser

Med sin naturskønne og afsondrede beliggenhed i det sønderjyske, tilbyder Behandlingscenter Stien de ideelle rammer for en dybtgående og vidtrækkende alkoholbehandling. For en misbrugsramt person under afvænning er det optimalt at komme væk fra sit vante miljø og for en stund bryde de faste rammer, som i høj grad medvirker til opretholdelse af afhængigheden. På Behandlingscenter Stien er muligheden for at vedligeholde misbruget.

Til gengæld er der dygtige misbrugskonsulenter til rådighed, som kan fungere som støtte- og omsorgspersoner for den misbrugsramte, når de mentale abstinenser bliver for overvældende, og livet trænger sig på i al sin ubarmhjertighed. De misbrugskonsulenter og mentorer, som er tilknyttet Behandlingscenter Stien, er alle tidligere misbrugere, som har gennemgået et tilsvarende afvænnings forløb, og hernæst uddannet sig til at kunne varetage opgaven som mentorer og støttepersoner.

Således vi misbrugskonsulenterne på Behandlingscenter Stien kunne relatere til den misbrugsramtes kvaler og kriser på en måde, som de øvrige sundhedsprofessionelle vil have vanskeligt ved. Behandlingscenter Stien stiller der ud over såvel dygtige læger og sygeplejersker som terapeuter og behandlere til rådighed for gæsterne i løbet af afvænnings opholdet, som typisk har en varighed på omkring fem uger. Og dertil kommer, at den anvendte behandlingsmodel – Minnesota kuren – fordrer, at hele den misbrugsramtes livsverden indlemmes i behandlingen.

Dette betyder, at dine nære familiemedlemmer tilbydes et sideløbende behandlingsforløb, som skal ruste jer til som familie at overkomme hverdagens trængsler, og opbygge en tilværelse fri fra afhængighed og misbrug.

More articles