Alkoholbehandling – for en fremtid uden misbrug

24 February 2019 Astrid Pedersen

editorial

Alkoholmisbrug er en af de hyppigst optrædende former for afhængigheds betinget misbrug i Danmark. Flere hundrede tusind mennesker lever med et forbrug af alkohol, som ligger langt over Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og en stor del af disse mennesker skønnes at have et alkoholmisbrug, som kræver professionel behandling, hvis de skal slippe ud af det.

Når man gennem en årrække har misbrugt en substans som alkohol, bliver den nemlig en integreret del af eens anatomi, og man skal opnå en særlig andel af alkohol i blodet (også kaldet funktions promillen) for overhovedet at kunne fungere i det daglige. Derfor kræver svært alkoholisme professionel afgiftning og afrusning, fulgt op af et terapi baseret behandlings forløb, som skal forhindre den misbrugsramte i at falde i igen. Et vellykket behandlings forløb sigter samtidig imod en rehabilitering af den misbrugsramte, således at vedkommende efterfølgende er rustet til at bygge en tilværelse op uden alkohol og misbrug.

Alkoholbehandling efter Minnesota modellen

Blandt de behandlings metoder, som har vist sig mest effektive i forhold til at holde tidligere misbrugere væk fra afhængigheds skabende substanser, er Minnesota kuren. Minnesota kuren er baseret på Anonyme Alkoholikeres tolv trins program, som inddrager hele den misbrugsramtes livsverden (familie, kolleger, venner osv.) i forløbet. Formålet er ikke blot at fjerne alkoholen fra den misbrugsramtes liv, men at sætte de vigtige og meningsfyldte ting i stedet – menneskelige relationer, forsørgelses grundlag, et værdigt liv – således at den misbrugsramte kan vende tilbage til livet og have en fremtid uden alkohol.

Hos Behandlingscenter Stien kan alkoholikere og andre typer misbrugere få hjælp til at komme ud af afhængigheden, og videre med en tilværelse baseret på sunde værdier. Behandlingscenter Stien tilbyder behandling af alkoholmisbrug, under hvilke den misbrugsramte modtager intensiv terapi samt den rette omsorgsfulde hjælp og støtte, når det er svært. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

More articles